Sign in to follow this  
ChampionPiter77

Regulaminy Sal

Recommended Posts

Regulamin Kandydata na Lidera Sali:

 1. Kandydat na Lidera Sali ma obowiązek zgłoszenia swojej kandydatury, przez napisanie podania.
 2. Pokemony w składzie kandydata nie mogą się powtarzać.
 3. Skład kandydata nie może posiadać pokemonów legendarnych, mistycznych oraz ultra bestii.
 4. Ataki typu KO oraz SKO na pokemonach kandydata są zabronione.
 5. Kandydat ma obowiązek udowodnienia posiadanego team'u pokemonów przez załączenie zdjęcia do podania.
 6. W przypadku naruszenia wyżej wymienionych zasad lub przypadku naruszenia regulaminu serwera, okazywania niewłaściwego zachowania bądź innych przyczyn Kandydat ma prawo nie zostać dopuszczonym do walk o Lidera przez Szefa Liderów bądź moderatora lub administratora.

 

Regulamin Lidera Sali:

 1. Lider ma prawo zakazać używania pokemonów legendarnych,ultra bestii, pokemonów mistycznych, jeżeli sam z nich nie korzysta.
 2. Lider ma Prawo zakazać używania Choice, jeżeli sam z nich nie korzysta.
 3. Lider ma Prawo zakazać używania 2 pokemonów na swojej sali.
 4. Lider ma obowiązek zakazać ataków KO i SKO.
 5. Format walk na sali to u Lidera 6 pokemonów na 100 poziomie z typem lub podtypem na jaki wskazuje nazwa sali, a u gracza minimum 3 pokemony na 100 poziomie.
 6. Lider ma prawo zakazać Berry.
 7. Lider ma prawo zakazać używania potion'ów, leftovers'ów itp.
 8. Lider ma prawo zabronić graczowi walk o odznakę na czas maksymalny 3 dni, w przypadku naruszenia regulaminu sali, bądź z innych ważnych przyczyn.
 9. Lider ma prawo zakazać zmian pokemonów podczas walki, jeżeli sam owych nie wykonuje.
 10. Jeżeli lider rozpocznie walki o odznaki, nie może zmienić regulaminu sali do momentu zakończenia walk.
 11. Lider ma obowiązek:
  •  wykonywania walk o odznakę minimum 2 razy w tygodniu,
  • poinformowania graczy o tym na chacie serwera,
  • prowadzenie walk do momentu ukończenia ich przez wszystkich chętnych .
 12. W przypadku naruszenia wyżej wymienionych zasad lub przypadku naruszenia regulaminu serwera, okazywania niewłaściwego zachowania bądź innych przyczyn Lider ma prawo otrzymać degrada od Administracji bądź szefa liderów.

 

Regulamin Odbijania Sal:

 1. Możliwość odbicia sali przez kandydata, jest możliwa jeżeli obecny lider piastuje swoje stanowisko przez minimum 2 tygodni.
 2. Kandydat ma obowiązek poinformować szefa liderów oraz lidera sali,typu jaką pragnie odbić o swoich zamiarach oraz musi przedstawić dowody posiadania pokemonów danego typu.
 3. Podczas walki o sale, musi być obecny szef liderów bądź moderator lub administrator, w przeciwnym razie walka jest nieważna.
 4. Kandydat oraz Lider podczas walki o sale nie mogą używać pokemonów legendarnych,mistycznych oraz ultra bestii.
 5. Wykonywanie zmian podczas walki jest do uzgodnienia między stronami, w przypadku braku porozumienia decyzje podejmuje sędzia.
 6. Podczas walki nie obowiązują zakazy pokemonów po za wymieniony w punkcie 4.
 7. Kandydat i lider mogą zawrzeć porozumienie w sprawie używania choice oraz berry, w przypadku braku porozumienia decyduje sędzia.
 8. Format walki obu stron to 6 pokemonów typu sali, o którą toczą się walki na 100 poziomie.
 9. W przypadku naruszenia zasad wyżej wymienionych sędzia ma prawo unieważnić walkę.
 10. Kandydat oraz Lider toczą walki do tzw. 3 zwycięstw.
 11. W przypadku zwyciężenia 3 walk przez Lidera, kandydat ma prawo podjęcia próby przejęcia sali, o którą walczył dopiero po okresie tygodnia.
 12. W przypadku zwyciężenia 3 walk przez kandydata, Lider traci swoją rangę, a Jego miejsce przejmuje Kandydat.
 13. Sędzia walki ma prawo dokonać wyjątku od wyżej wymienionych zasad, jeżeli jego zdaniem narusza to wynik walki lub z innych przyczyn.

 

 

 

Szefem liderów jest Uta.

 

Opiekunem Liderów jest ChampionPiter77.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this