§1 Postanowienia Ogólne i Definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum internetowego Virtual-Gaming.
 2. Administrator Forum - osoba posiadająca największe prawa na Forum, Administrator jest odpowiedzialny za poprawne działanie Forum, wprowadzanie nowych funkcji/dodatków oraz nadzorowania pracy Moderatorów Forum.
 3. Moderator Forum - osoba należąca do grupy odpowiadającej za utrzymanie porządku w określonym forum.
 4. Użytkownicy Forum dzielą się na:
  • użytkowników biernych, czyli takich, którzy nie dokonali jeszcze pełnej rejestracji, ale zaakceptowali Regulamin, nabywając prawo do korzystania z niektórych funkcji forum,
  • użytkowników czynnych, czyli takich, którzy dokonali pełnej rejestracji akceptują Regulamin nabywając przy tym dostęp do wszystkich funkcji Forum dostępnych dla użytkowników.
 5. Ostrzeżenie - kara nakładana użytkownikowi za łamanie regulaminu.
 6. Ban - Zablokowanie konta użytkownika na czas określony bądź nieokreślony nadawane za poważne i/lub wielokrotne złamanie regulaminu.
 7. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie treści i danych Forum lub jego składników jest zabronione.


§2 Rejestracja

 1. Zarejestrować mogą się osoby, które ukończyły 13 lat. Administrator Forum nie odpowiada za treści dostępne dla użytkowników, którzy nie ukończyli 13 lat, a dokonali rejestracji, tacy użytkownicy poważnie łamią Regulamin i w razie odkrycia takiego przypadku Administrator może natychmiastowo zablokować takiemu użytkownikowi dostęp do Forum.
 2. Po rejestracji użytkownik musi aktywować konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji Forum, kroki jak aktywować konto są wysyłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 3. Użytkownik rejestrując się, akceptuję Regulamin Ogólny Forum i jest zobowiązany go przestrzegać.


§3 Zasady Wpisów

 1. Administrator przypomina o obowiązku przestrzegania obowiązującego prawa autorskiego.
 2. Administrator nakazuje przeskanowanie każdego wysyłanego pliku skanerem internetowym oraz podanie linku do skanu. Zalecany skaner to https://www.virustotal.com/
 3. Administrator zaleca sprawdzenie przed założeniem nowego tematu, czy nie istnieje taki sam bądź podobny temat stworzony w okresie 14 dni. Dublujące się tematy będą usuwane przez Administratora lub Moderatora Forum.
 4. Administrator zaleca dostosowanie treści wpisu do istniejących kategorii tematycznych.
 5. Administrator zaleca nieumieszczanie (kopiowanie) wpisu umieszczonego na Forum do innych forum lub w wielu kategoriach.
 6. Administrator zaleca dokładność i precyzję w sporządzaniu wpisu.
 7. Administrator zaleca stosowanie się do zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego.
 8. Administrator zaleca stosowanie „Netykiety” przy tworzeniu wpisów.
 9. Administrator zakazuje handlu pod wszelką postacią na Forum. Z wyjątkiem specjalnie przeznaczonych do tego działów, na specjalnie określonych zasadach i warunkach.


§4 Sygnatury

 1. Sygnatury nie mogą zawierać treści: zabronionych przez prawo obowiązujące w Polsce, szkodliwe dla zdrowia innych użytkowników, reklamujące inne portale (np. fora, portale społecznościowe), adresów do profili innych osób na portalach społecznościowych (np. Facebook), wulgarnych, dyskryminujących, politycznych, religijnych, nazistowskich, seksistowskich oraz podobnych do wymienionych.
 2. Sygnatury nie mogą reklamować działalności użytkownika bez zgody Administratora.


§5 Zdjęcia Profilowe i Tła Profilowe

 1. Zdjęcia i tła profilowe nie mogą zawierać treści: zabronionych przez prawo obowiązujące w Polsce, szkodliwe dla zdrowia innych użytkowników, reklamujące inne portale (np. fora, portale społecznościowe), wulgarnych, dyskryminujących, politycznych, religijnych, nazistowskich, seksistowskich oraz podobnych do wymienionych.


§6 Podania

 1. Użytkownik, który chcę dołączyć do ekipy Forum lub jednego z serwerów może napisać podanie na wybrane stanowisko, korzystając ze wzorców dostępnych w odpowiednich działach.
 2. Administracja Virtual-Gaming lub danego serwera ma 2 tygodnie na podjęcie decyzji czy podanie zostanie przyjęte lub odrzucone.
 3. Jeżeli Administracja Virtual-Gaming lub danego serwera nie odpowie na podanie użytkownika to podanie, jest uznawane za odrzucone z powodu braku decyzji, w takim przypadku użytkownik powinien napisać do Administratora prośbę o ponowne rozstrzygnięcie podania.
 4. Jeżeli podanie użytkownika zostało odrzucone to użytkownik, nie może napisać nowego podania na dane stanowisko przez okres 21 dni.
 5. Jeżeli podania użytkownika zostały odrzucone trzy razy z rzędu na wybrane stanowisko to użytkownik, nie może pisać podania o to stanowisko bez zgody Administratora Forum lub Administratora danego serwera.
 6. Użytkownicy mogą wypowiadać się tylko w swoich podaniach.


§7 Pomoc

 1. Użytkownicy mogą uzyskać pomoc w przeznaczonych do tego działach, za pomocą systemu wiadomości na forum oraz na serwerze Teamspeak 3.
 2. Administrator zaleca dokładne opisanie problemu i jeżeli możliwe to załączenie zrzutów ekranów lub plików wideo przedstawiających problem.


§8 Postanowienia uzupełniające

 1. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów uzyskanych z Forum w celach komercyjnych.
 2. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników.
 3. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie luk lub błędów Forum. W przypadku znalezienia luki lub błędu Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Administratorowi zauważoną usterkę. Brak zgłoszenia lub wykorzystywanie luki lub błędu w wypadku ujawnienia lub uzasadnionego podejrzenia skutkuje stałą blokadą, jako działanie na niekorzyść Forum.
 4. Administrator zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do zablokowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika zawierającego treści sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym w Polsce prawem.
 5. Użytkownik ma prawo do prośby o usunięcie konta oraz całej zawartości przypisanej do konta. Użytkownik może wysłać taką prośbę z konta email użytego podczas rejestracji na adres email: [email protected]


§9 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zapewnia, iż dołoży najwyższej możliwej staranności, aby system Forum działał w sposób ciągły i bezawaryjnie w razie jego możliwości.
 2. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Użytkownicy Forum zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Forum albo masową wiadomością e-mail, użytkownik nieakceptujący nowego Regulaminu traci prawo do możliwości korzystania z Forum.
 3. W sprawach uwag, komentarzy i działań dotyczących funkcjonowania Forum prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Forum.


Ostatnia aktualizacja regulaminu: 24 listopada 2019 godzina: 17:03

Nasze oprogramowanie wykorzystuje pliki cookies, aby odróżnić cię od innych użytkowników naszej strony internetowej. Pliki cookies zapewniają spersonalizowane ustawienia kont użytkowników podczas przeglądania naszej strony. Administratorem danych jest Administracja Forum